ODRASLI NAPREDNO

Predavanja

Edukacija traje 6 tjedana sa predavanjima jednom tjedno u bloku od 2 školska sata.

Radi se u malim grupama od 5 do 8 polaznika gdje je naglasak na kvaliteti stjecanja novih znanja, a ne na njihovom volumenu.

Uz redovite zadatke na predavanjima i domaći rad, polaznici naučena znanja primjenjuju paralelno u radu na završnom zadatku – svojoj vlastitoj kreaciji – koja bi trebala biti gotova do zadnjeg tjedna edukacije.

Prednosti digitalnog slaganja

Neki cool tekst